60-182 Poznań
ul. Łobeska 14
tel./fax 0-61 661-03-76
tel. 0-61 661-03-77
e-mail: biuro@zos-poznan.com.pl

 Zakład Ochrony Środowiska - Krystyna Mitura w Poznaniu
zajmuje się kompleksowo problemami ochrony środowiska.

© Zakład Ochrony Śroeowiska