Zajmujemy się kompleksowo ochroną środowiska.

• oczyszczalnie ścieków
• sieci kanalizacji sanitarnych i wodociągowych
• przeróbka osadu
• higienizacja osadu
• produkcja urządzeń do oczyszczalni ścieków - kraty, zgarniacze, mieszadła, przepompownie, zastawki,
   przenośniki, separatory piasku, mieszarki
• produkcja stanowisk do legalizacji wodomierzy
• produkcja zbiorników pomiarowych
• aparatura kontrolno pomiarowa
• automatyzacja procesów technologicznych
• doradztwo, nadzory, programy, koncepcje, projekty, roztuchy
• oczyszczalnie ścieków
• sieci kanalizacji sanitarnych i wodociągowych
• przeróbka osadu
• higienizacja osadu
• produkcja urządzeń do oczyszczalni ścieków -kraty, zgarniacze, mieszadła, przepompownie,
   zastawki przenośniki, separatory piasku, mieszarki
• produkcja stanowisk do legalizacji wodomierzy
• produkcja zbiorników pomiarowych
• aparatura kontrolno pomiarowa
• automatyzacja procesów technologicznych
• doradztwo, nadzory, programy, koncepcje, projekty, roztuchy

Kompleksowość naszych realizacji polega na:

• opracowaniu programów gospodarki wodno-ściekowej dla miast i gmin, koncepcji technologicznych projektów
   budowlano-wykonawczych, operatów wodno-prawnych oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, sieci
   wodno-kanalizacyjnych, składowisk odpadów, stacji legalizacji wodomierzy w zakresie średnic od 15 mm
   do 40 mm
• budowie obiektów towarzyszących oczyszczalni ścieków
• projektowaniu i generalnym wykonawstwie obiektów biologicznych oczyszczalni ścieków komunalnych
   i przemysłowych
• przeprowadzaniu kompleksowych rozruchów oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody oraz stacji legalizacji
   wodomierzy
• dostosowaniu istniejących układów technologicznych oczyszczalni do przyjęcia ścieków asenizacyjnych
   i ścieków  przemysłowych
•  modernizacji i rozbudowie biologicznych istniejących oczyszczalni pod kątem zwiększenia efektywności
   usuwania związków biogennych i związków organicznych oraz zmniejszeniu kosztów eksploatacji obiektów
• kompleksowym projektowaniu i wykonawstwie stacji do legalizacji wodomierzy w zakresie średnic od 15 mm
   do 40 mm
• produkcji ciągów pomiarowych do legalizacji wodomierzy i układów zasilania obiegu zamkniętego
• produkcji zbiorników pomiarowych różnego typu

 Zakład Ochrony Środowiska - Krystyna Mitura w Poznaniu
zajmuje się kompleksowo problemami ochrony środowiska.

© Zakład Ochrony Środowiska