Zakład Ochrony Środowiska działa już od 1987 roku, a od kwietnia 2003 roku wdrożył i stosuje system 
zarządzania jakością w zakresie projektowania, generalnego wykonawstwa i uruchomienia oczyszczalni ścieków oraz sieci wodnych i kanalizacyjnych. 

Zakład Ochrony Środowiska
zajmuje się kompleksową realizacją zadań związanych z ochroną Środowiska tzn.:

 • opracowuje koncepcje technologicznych likwidacji zanieczyszczeń ścieków wykorzystując własną  technologię
 • opracowuje operaty wodno – prawne i Ochrony Środowiska
 • projektuje i wykonuje „pod klucz” obiekty biologicznych oczyszczalni ścieków   bytowo-gospodarczych i przemysłowych
 • zbiorniki magazynowe wody czystej dla potrzeb technologicznych
 • rozruchy ciągów technologicznych biologicznych oczyszczalni ścieków
 • dostosowuje istniejące układy technologiczne oczyszczalni do przyjęcia ścieków z szamb i ścieków przemysłowych
 • modernizacja biologicznych oczyszczalni pod usuwaniem związków biogennych i zwiększenia usuwania związków organicznych
 • kompleksowe projektowanie stacji do legalizacji wodomierzy w zakresie średnic od 15 do 40 mm
 • układy zasilania obiegu zamkniętego dotacji legalizacji wodomierzy
 • produkcja ciągów pomiarowych do legalizacji wodomierzy
 • produkcja zbiorników pomiarowych do legalizacji wodomierzy

 Zakład Ochrony Środowiska - Krystyna Mitura w Poznaniu
zajmuje się kompleksowo problemami ochrony środowiska.

© Zakład Ochrony Środowiska